"Lekker winkelen in een bijzondere omgeving"

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst ’t Sas ten aanzien van de website www.sasbreda.nl en de nieuwsbrief op het volgende:

De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ’t Sas. Het is niet toegestaan om de site/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘t Sas. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ’t Sas aan de samenstelling van de site/nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder de prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de site of in de nieuwsbrief worden gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ‘t Sas behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ‘t Sas, welke geen eigendom zijn van ‘t Sas, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ‘t Sas. Hoewel ‘t Sas uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

‘t Sas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website/nieuwsbrief.